Emblema XLIX

"Infans Philosohicus tres agnoscit patres, ut Orion."

Epigrama XLIX

Fabula narratur, Phoebus, Vulcanus et Hermes

In pellem bubulam semina quod suerint;

Tresque Patres furint magni simul ORIONIS:

Quin Sobolem Sophiae sic tripatrem esse ferunt:

SOL etenim primus, Vulcanus at esse secundus

Dicitur, huic praestans tertius arte pater.


Emblema XLIX

"El hijo de la filosofía reconoce tres padres, como Orión"

Epigrama XLIX

Cuenta la fábula que Hermes, Vulcano y Febo

vertieron su semen en una piel de vaca

y los tres fueron al tiempo los padres del gran ORIÓN.

Se dice que el SOL es el primero, Vulcano el segundo,

el tercer padre es el que sobresale en el arte


poemas